The Essential Sanskrit Mantras

$9.99

The Essential Sanskrit Mantras album – 108 repetitions for each mantra (one complete mala)
Voice with tanpura background. Recorded by Jason Adams at 432Hz

Category:

Description

The Essential Sanskrit Mantras album – 108 repetitions for each mantra (one complete mala)
Voice with tanpura background. Recorded by Jason Adams at 432Hz

 1. Om Mani Padme Hum (4:36)
 2. Om Namah Shivaya (5:31)
 3. Om Gam Ganapataye Namaha (5:16)
 4. Om Vakratundaya Hum (3:52)
 5. Om Sharavana Bhavaya Namaha (4:17)
 6. Hung Vajra Pay (4:18)
 7. Aham Prema (3:38)
 8. Om Radha Krishnaya Namaha (4:19)
 9. Om Namo Bhagavate Vasudevaya (7:50)
 10. Sat Cit Ekam Brahma (3:54)
 11. Aham Brahmasmi (3:42)
 12. Om Sri Shanaishcharaya Namaha (4:09)
 13. Om Ha Ksha Ma La Va Ra Yam Svaha (9:21)

You may also like…